Najtiražniji i najutjecajniji printani medij u BiH

TV Alfa

Program za 24.01.2019. godine

Program za 25.01.2019. godine

Program za 26.01.2019. godine