Kako rastemo: 10 čarobnih mjeseci

Vaša beba svakim danom izvodi nešto novo. Šta sve ona može tokom prvih deset mjeseci života

Autor: Redakcija
Juli 14, 2017

Uživate u prvim, čarobnim mjesecima svoje bebe. Ona vas očarava svojim osmijehom, pokretima, gugutanjem. No, mlada mama ponekad se zapita – može li to maleno biće napredovati brže. Da biste se uvjerili šta može – pogledajte kako teče bebin razvitak tokom prvih deset mjeseci života.

Beba u prvom mjesecu života

Nekoliko dana po rođenju beba će moći:

– Nakratko podići glavu dok leži na stomaku;

– Podjednako pokretati nogice i rukice;

– Registrirati predmete na udaljenosti do 40 cm;

– Reagirati na majčin glas.

Beba u drugom mjesecu života

Do kaja drugog mjeseca vaša beba bi trebala:

– Moći osmijehom odgovoriti na vaš osmijeh;

– Pogledom pratiti predmet udaljen dvadesetak cm od lica;

– Odgovoriti na neki način na zvuk zvona;

– Početi da guče;

– Ležeći na stomaku podići glavu za 45 stepeni;

– Spontano se smiješiti;

– Spojiti dlanove;

– Možda će moći čvrsto držati glavu kada je uspravite;

– Moći će se prevrnuti.

Beba u trećem mjesecu života

Do kraja trećeg mjeseca vaša beba bi trebala moći:

– Podići glavu za 45 stepeni u položaju kada leži na stomaku;

– Pogledom pratiti predmet udaljen dvadesetak centimetara od lica koji se pomjera u luku do 90 stupnjeva.

Beba u četvrtom mjesecu života

Do kraja četvrtog mjeseca vaša beba bi trebala moći:

– Ležeći na stomaku podići glavu za 90 stepeni;

– Smijati se glasno;

– Pogledom pratiti predmet udaljen 20 centimetara koji se pomjera u luku od 180 stepeni.

Beba u petom mjesecu života

Do kraja ovog mjeseca vaša beba trebala bi moći:

– Cičati zadovoljstva;

– Spontano se smiješiti;

– Prevrnuti se;

– Uzeti zvečku;

– Čvrsto držati glavu.

Beba u šestom mjesecu života

Do kraja šestog mjeseca beba će moći:

– Držati glavu u liniji sa tijelom kada je povučete u sjedeći položaj;

– Kazati -a-gu, ili neku kombinaciju samoglasnika;

– Možda će moći sjediti bez podupiranja;

– Sama pojesti keks;

– Ljutit će se ako joj uzmete igračku;

– Tražiti predmet koji joj ispadne;

– Gukati;

– Nasumice kazati mama ili tata.

Beba u sedmom mjesecu života

Do kraja sedmog mjeseca beba bi trebala moći:

– Sjediti bez podupiranja;

– Sama pojesti keks;

– Proizvoditi zvuk kao da se ruga.

Beba u osmom mjesecu života

Do kraja osmog mjeseca beba bi trebala moći:

– Okrenuti se u pravcu glasa;

– Iz ležećeg polozaja na stomaku zauzeti sjedeći položaj;

– Buniti se ako joj pokušate uzeti igračku;

– Igrati se “sad me vidiš, sad me ne vidiš”;

– Iz sjedećeg položaja podići se u stojeći.

Beba u devetom mjesecu života

Do kraja devetog mjeseca vaša beba bi trebala moći:

– Pokušavati da dohvati igračku koja joj je van domašaja,

– Tražiti predmet koji je ispustila.

Beba u desetom mjesecu života

Do kraja desetog mjeseca vaša beba bi trebala moći:

– Stajati pridržavajući se za sto;

– Nasumice izgovarati mama ili tata;

– Igrati se skrivača.

komentara