FENIČKO SIRIJSKA BOŽICA
SPRAVA ZA HEMIJSKE REKCIJE
EOLOVA KĆI (grč. mit.)
LAGANI KONJSKI HOD
SPOLJNI OMOTAČ (mn.)
IME PJEVAČICE NA SLICI
METAR
ZAISTA, UISTINU
NOBELIJ
RUŠITI
MJERA ZA PAPIR
JAP. OGRTAČ

SNIJEG NA GRANAMA DRVEĆA
PREZIME PJEVAČICE NA SLICI
UZRAST

GUŽVA, METEŽ
VOZITI TAKSI
AMPER

PJEVAČICA DŽEBA
PJEVAČ RAHIMOVSKI
IGRAČ TENISA

VIKTOR KRAĆE
MORSKI GREBENI
ZAGREB. FABR. OBUĆE

LIČNA ZAMJENICA
HRVATSKI POLITIČAR PICULA
NJEMAČKI FILOZOF IMANUEL

GRAM
VRSTA PAPIGE
TENISERKA IVANOVIĆ